Het ontstaan van de Cloud

In eerdere posts heb ik met name gesproken over de mogelijkheden van de cloud als server backup. Dit is een van de populaire toepassingen die we in de cloud gebruiken. Om een duidelijker beeld te krijgen van de cloud en de mogelijke toepassigen zal ik in deze post een korte uitleg geven over de geschiedenis van de cloud.

Het prille begin

We kunnen eigenlijk zeggen dat de cloud op een vergelijkbare manier werkt als het begin principe wat uiteindelijk tot het huidige internet heeft geleid. Namelijk het verspreiden van kennis en informatie. Dit idee, hetgeen geleerden probeerden te verwezenlijken, werd omarmd door de Amerikaanse overheid dat in 1961 ARPANET gebruikte om emails te versturen en om vanuit verschillende locaties gebruik te maken van veschillende services. Zoals we kunnen zien heeft het concept van de wetenschappers een fysiek gestalte gekregen door de toepassing in het Amerikaanse leger.

Hier bleef het echter niet bij. Wetenschappers zochten in een latere periode naar mogelijkheden om complexe taken uit te voeren naast de mogelijkheden die supercomputers met zich meebrachten. Dit werd uiteindelijk gevonden door de koppeling van diverse computer systemen. Deze waren in staat de taken onderling te verdelen zodat niet een enkele computer, maar een groep computers de taken konden afhandelen.

De ontwikkeling

De combinatie van de hierboven omschreven ontwikkelingen staan aan aan de basis van de ontwikkeling van de cloud zoals we die kennen. We zijn hierbij niet alleen in staat om content op te slaan als backup, maar we zijn in staat om complexe opdrachten vanuit diverse locaties uit te voeren. Een van deze complexe taken is bijvoorbeeld het verschaffen van programma’s in de cloud waar de gebruiker inlogd, zonder dat de gebruiker deze software hoeft te installeren. Er zijn echter nog meerdere mogelijkheden, die we in latere posts zullen gaan behandelen.
Blijf deze blog volgen om op een eenvoudige manier meer inzicht te krijgen in computertechnologie die een steeds grotere rol gaat spelen in onze levens.

 

Waarom in de cloud?

De cloud is gepresenteerd als de toekomst voor de wijze waarop wij gebruik zullen gaan maken van het internet. De visie waarbij we als consument gebruik maken van de krachtige computernetwerken om onze taken op uit te voeren. De cloud is gepresenteerd als de oplossing vanuit veschillende praktische en theoretische mogelijkheden. Hier volgen enkele discussiepunten:

Krachtig:

De oorsprong van de cloud stamt uit de periode waarbij onderzoekers op zoek waren naar mogelijkheden om krachtige computernetwerken te vormen om berekeningen uit te voeren die de toenmalige computers niet aankonden. Het was een goedkopere benadering dat het gebruik van de supercomputer en heeft uiteindelijke geleid tot de constructie van het internet, gridcomputing en tot slot cloud computing.
Deze samenwerking tussen computers zorgt ervoor dat er meerdere taken tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Wanneer bepaalde systemen niet gebruikt worden, kunnen ze ingezet worden ter ondersteuning van andere systemen in het nerwerk die bezig zijn met de verwerking van de complexe taken. Dit brengt tevens het volgende punt ter sprake.

Kostenbesparing:

De cloud zorgt voor efficient gebruik van de resources die beschikbaar zijn in de cloud. Meerdere mensen en bedrijven kunnen gebruik maken van systeem waarbij de cloud zelf de verdeling van de resources regelt. Een dergelijk systeem zorgt er voor dat de voorzienende partij effectief kan investeren om het systeem up-to-date te houden en de klanten in deze kosten worden ontzien. Meer maken gebruik van minder. Datgeen wat gebruik wordt is state-of-the-art en biedt de gebruiker de beste gebruikerservaring

Veilig:

Een belangrijk voordeel wat vele aanbieders aandragen is de veiligheid. De redenering hierbij is dat er op een punt geinvesteerd kan worden in de beveiliging. Het lijkt op het principe van de beveiliging van de bank. Gespecialiseerde bedrijven investeren in de beveiliging van het netwerk om de veiligheid te garanderen. In ieder geval een betere beveiliging dan het beveiligen van verschillende losse systemen.

De bovengenoemende punten zijn goede redenen waarbij de cloud voordelen geeft ten opzichte van de huidige wijze waarop iedereen een eigen systeem heeft. De vraag hierbij is om de werkelijke implementatie ook zo goed is als de voorspelling. De enige partijen die deze vraag goed kunnen beantwoorden vanuit hun expertise zijn bedrijven als 
McCloud. Deze zijn gespecialiseerd in cloudoplossingen en ontwikkelen toepassingen voor een feilloze gebruikerservaring in de cloud.

 

Verandering door de Cloud

Onze maatschappij ontwikkelt zich naar een maatschappij waarbij men verwacht dat de ander altijd bereikbaar is. Is iemand niet bereikbaar thuis, dan proberen we de mobiele telefoon, sms, whatsapp, Facebook met zo nu en dan de irritatie dat degene niet bereikbaar is. Aan de andere kant vinden wij het ook vervelend wanneer we voor anderen niet bereikbaar zijn door een lege of defecte telefoon.
Deze mindset heeft niet alleen betrekking op onze communicatie. Dit zet zich namelijk ook door in de manier waarop wij beroepsmatig functioneren, of eisen die worden gesteld aan ons functioneren in het bedrijfsleven.

De ontwikkeling

Het gebruik van de cloud is hierin een belangrijke term. Het stelt ons in staat om informatie te bewerken, op te slaan en op elk moment aan te roepen. Diensten zoals online tekstbewerken, online storage en online backup zijn hier ook voorbeelden van. Ze dienen als ondersteunende functie om onze taken uit te voeren, maar indirect maakt het ons ook onlosmakelijk verbonden met ons werk.

De positieve ontwikkeling

Begrijp me goed dat de cloud echt een effectieve oplossing is voor een diversie taken. Zeer belangrijk voor veel ondernemingen hierin is de online storage en de toepassing online backup wat bedrijven in staat stelt gegevens op te slaan en terug te halen wanneer deze bij problemen verloren zijn gegaan. In deze gevallen is het gebruik van de cloud ook zeker een aanrader. Hier volgt een link voor een Nederlandse onderneming die zich in deze dienst gespecialiseerd heeft. Het is het uitproberen waard!

Back-up in de Cloud

Als vervolg op de het eerste artikel “Alles in de cloud”, zal dit artikel meer inzicht proberen te geven in de mogelijkheden tot de back-up mogelijkheden die de cloud met zich meebrengt. De opslag van een back-up in de cloud kan verschillende manieren gebeuren. Sommige aanbieders doen deze opslag door zogenaamde disk images te maken van de computer, anderen slaan de bestanden individueel op. 

Opslag van gegevens in de cloud 

 

Individuele bestanden

Het creëren van een back-up door de upload van losse bestanden is interessant voor kleine systemen en systemen waarbij de bestanden vaak individueel gewijzigd worden. Voor deze oplossingen kan men gebruik maken van bestaande diensten zoals Google Drive en Microsoft Skydrive. Hierbij kan de gebruiker bestanden en mappen toewijzen die steeds naar de server worden geüpload. Verder kan de gebruiker er ook voor kiezen om de content direct op de server te plaatsen, waardoor elke wijziging niet lokaal, op de computer van de gebruiker, wordt geplaatst, maar direct in de cloud. Deze producten worden vaak door grote bedrijven aangeboden en kunnen door consumenten in bepaalde mate gratis gebruikt worden.

Disk Images

Op het moment dat de systemen groter en complexer worden is het verstandig om van deze systemen en de content die erop staat een back-up te maken. Hierbij moet men denken aan bedrijfsnetwerken met grote servers of veel verschillende werkstations. Deze systemen zijn belangrijk voor de continuïteit binnen het bedrijf. Het is ondoenlijk om de bestanden individueel op te slaan. Vaak zijn deze servers voorzien van specifiek geconfigureerde software waar andere systemen of processen binnen het bedrijf afhankelijk van zijn. Een zogenoemde image van deze systemen als back-up stelt specialisten in staat het complete systeem in relatief korte tijd weer in orde te krijgen bij het uitvallen van cruciale processen.

Hier volgt een link van de specialisten op het gebied van cloudoplossingen voor de online back-up van gegevens.

 

Alles in de Cloud

De cloud is een term die steeds vaker opduikt. Het is een relatief nieuw product uit de informatie en communicatie technologie waarbij informatie in een wolk wordt bewerkt, opgeslagen en gedeeld. Een technologie dat voortborduurt op het verlangen van computer gebruikers om te allen tijde de benodigde informatie tot zijn/haar beschikking te hebben zonder deze informatie altijd fysiek mee te nemen. De reden hiervoor kan gemak zijn, maar zeker ook veiligheid. Dit artikel is bedoeld om een idee te geven over de mogelijkheden van de cloud, en waarom het de toekomst is waar we allen naartoe ontwikkelen.

Werken in de cloud

Als we kijken naar het bewerken van de informatie gaat het om processen die uitgevoerd kunnen worden in een netwerk van computers. Hierbij krijgt de gebruiker dus toegang tot een netwerk om zijn toepassing of opdracht uit te voeren. Deze toegang kan verkregen worden via een specifiek apparaat of diverse apparaten waarbij de gebruiker door middel van authenticatie toegang krijgt.

Opslaan en delen in de cloud

Kijkend naar het opslaan en delen van informatie biedt de cloud nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de eerdere online opslag van informatie zoals we die kenden. De eerdere toepassingen van online opslag werd op een server gedaan waar een klant toegang toe had, die gestationeerd was op een locatie. Het voordeel van de online opslag in een cloud betekent dat de informatie op verschillende locaties is opgeslagen, waardoor deze gegarandeerd toegankelijk blijven op het moment dat een van de opslaglocaties technische problemen zou ondervinden. Voor verschillende bedrijven biedt deze constructie de oplossing om gegevens op te slaan in een omgeving waarbij ze deze gegevens kunnen opslaan en delen.

Nederland in de cloud

Vaak bevinden de pioniers van deze technologieën in het buitenland. McCloud is in Nederland het eerste bedrijf dat een cloudoplossing biedt voor de online back-up van gegevens. Er zijn andere aanbieders, maar internationale bedrijven als Google laten de technische ontwikkeling en oplossing vaak vanuit het buiteland coördineren, waardoor de communicatie tussen de klant en het bedrijf wat stroef kan gaan bij de service verlening. Hierin is er ook een verwachting dat steeds meer bedrijven deze manier van informatie bewerking, online serveropslag en mogelijk delen gaan faciliteren aan de Nederlandse ondernemer om service en veiligheid te voorzien.